بیمه رایگان تک بار تهران

بیمه رایگان تک بار تهران

          ۰۲۱۸۸۳۷۹۴۸۶          ۰۲۱۲۶۷۶۳۲۶۱            ۰۲۱۴۴۳۳۲۹۲۰         

۰۹۱۲۸۴۷۲۵۵۱  شبانه روزی

 

بیمه رایگان تک بار تهران
بیمه رایگان تک بار تهران

بيمه تک بار یا بیمه حمل و نقل کالا قديمي ترين رشته در بيمه هاي بازرگاني ذرجهان است.
بیمه تک بار بیمه ای است که به موجب آن شرکت سهامی  در قبال دریافت حق بیمه متناسب با پوشش بیمه ای از بیمه گذار متعهدمی شود
که چنانچه کالای مورد بیمه در جریان حمل و نقل وجابجایی ازمبدا به مقصد مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه
و به علت وقوع هریک از خطرات مندرج درشرایط عمومی بیمه نامه دچار خسارت شود
یا بیمه گذار بر اساس قوانین و مقررات بین الملل متحمل پرداخت هزینه هایی گردد ،
زیان وارده به کالا را جبران کند و هزینه ها را هم پرداخت می نماید .
بارچینی در ماشین های کاملاً پیشرفته انجام می شود این ماشین ها استاندارد محیط زیست بود و آلودگی کمتری دارند .
بکار بردن بیمه رایگان تجهیزات و نیروی کار باعث پیشبرد هر چه سریع تر کارهای یک پروژه اثاث کشی در تک بار می باشد .
انجام خدمات رسانی به مشتریان توسط وانت بار ، نیسان بار ، خاور مسقف و… تک بار تهران با برنامه ریزی دقیق توسط
متخصصین بعد از تماس مشتریان با شماره های ارائه شده شروع می شود .

بیمه رایگان تک بار تهران

بيمه تک بار را مي توان به سه گروه تقسيم بندي كرد :
• طريقه حمل
• مبدأ و مقصد
• نوع پوشش بيمه اي
طبقه بندي براساس طريقه حمل
• حمل و نقل زميني
• حمل و نقل دريايي
• حمل و نقل هوائي
تقسيم بندي بر مبناي نوع پوشش بيمه اي
• شرايط C
• شرايط B
• شرايط A
 اين بيمه مشمول خطرات بشرح زير است:
• آتش سوزي يا انفجار
• به گل نشستن و زمين گير شدن، برخورد با كف دريا، غرق يا واژگون شدن كشتي با شناور
• واژگون شدن يا از راه خط خارج شدن وسيله حمل زميني
• تصادف يا برخورد كشتي يا شناور يا وسيله حمل ديگر با هر جسم خارجي به غير از آب
• زلزله ، آتشفشان يا صاعقه

بیمه رایگان تک بار تهران

خدمات

حمل کالا و اثاثیه منزل شما با انواع ماشین مناسب وسیله های شما عزیزان .

جابه جایی وسایل خانه و,ادارات و شرکتها با انواع وانت , سایپا,خاور,ده تن,تریلی , ایسوزو و کانتینر و ترانزیت

اسباب کشی آسان و بدون دلهره را با تهرا ن بار تجربه کنید

بیمه رایگان تک بار تهران